Prižiūrime įmonių elektros ūkį, atliekame techninį aptarnavimą, šaliname gedimus. Atliekame atsakingo asmens už elektros ūkį funkcijas.

Elektros įrenginių valdymas užtikrina elektros instaliacijos funkcionalumą- įrenginių patikra, kontrolė bei kiti darbai.

 • Asmens atsakingo už elektros įrenginių priežiūrą planp parengimas elektros instaliacijos darbasms it pan.
 • Vykdymo darbų koordinavimas (pagal įstatymus)
 • Elektros instaliacijos tikrinimas

Elektros įrangos ir skydų tikrinimas:

 • Lipdukų, žymėjimų ir saugos ženklų egzistavimo tikrinimas
 • Elektros schemos tikrinimas ir atitikimas
 • Vibracijos ir triukšmo kontrolė
 • Šildymo ženklų priežiūra
 • Apsauginių jungiklių būklės tikrinimas
 • Kabelių būklės tikrinimas
 • Apsauginės įrangos tikrinimas (ar atitinka reikalavimus)
 • Įžeminimo laidų būklės tikrinimas
 • Komutatorių apžiūra, valymas (poreikiui esant)

Apšvietimo įrengimas:

 • Šviestuvų ir šviesos šaltinių būklės tikrinimas, pakeitimas (poreikiui esant)
 • Apšvietimo valdymo bloko funkcionalumo tikrinimas
 • Šviestuvų švaros kontrolė, patarimai kaip valyti

Maitinimo kabelių įžeminimo laidų įrengimas:

 • Laidų įrengimo tirkinimas, pasiūlymų teikimas (kaip prižiūrėti, valyti)
 • Kabelių sandarumo tikrinimas, tvarkymas (poreikiui esant)
 • Programinės įrangos, elektros suvartojimo skaitiklių tikrinimas
 • Programuojamų laikmačių tikrinimas, tikslumo kontrolė
 • Izoliacijos tirkinimas
 • Elektros energijos suvartojimo kontrolė
 • Sistemų priežiūros žurnalo vedimas
elektroskabinetas